Het land gaat van slot

Beste Dames

Nog drie avonden te gaan in dit bijzondere seizoen.

Veel avonden werden gepland en weer afgelast.
Door alle maatregelen was alles onzeker, een jojo effect.
Maar gelukkig mogen we nu weer bij elkaar komen, zonder QR code en mondkapjes.
En laten we ervan genieten, daar is iedereen aan toe na twee jaar corona.
Natuurlijk is het nog niet uit de wereld, maar we worden er gelukkig niet meer zo ziek van.
Het bestuur heeft gekozen voor drie gezellige avonden om het seizoen af te sluiten.
Tevens is het in mei de laatste avond dat we bij de Valom zullen zijn.

02/16/2022 

Dames we gaan weer starten!

Beste Leden en alle andere dames.

Eindelijk mogen en kunnen we weer beginnen na een lange stop vanwege het coronavirus.
Het is nu veilig genoeg bevonden om het nieuwe seizoen op te starten.
En iedereen heeft er zin in!
De eerste avond zal zijn op dinsdag 14 sept 2021 in zalencentrum de Valom.
Voor deze avond is het gewenst om u op te geven omdat het bestuur graag wil weten hoeveel leden er komen.
U kunt dit voor 10 september doen door te bellen naar Ans Jurjus of Ans Dominicus
Het wordt een ontspannen en gezellige avond, veel bij praten onder het genot van een hapje en een drankje en
er zijn deze avond heel veel jubilarissen te huldigen.