DPH-Huissen

Het lidmaatschap van het D.P.H. bedraagt 
35 euro per seizoen  
Wij werken met automatische incasso

Contributie van het seizoen
wordt voor 1 Dec van uw rekening afgeschreven

Introducés en belangstellende
5 euro pp per bijeenkomst

Beeindigen van het lidmaatschap
graag schriftelijk naar de secretaresse

Marian Berends - Roeven
Bloemstraat 49
6851CR Huissen

Voor vragen en informatie
kunt u altijd bellen naar het bestuur

Volg ons ook op FaceBook
 

www.facebook.com/dph.huissen