DPH-Huissen

Voorzitter:
Ans Jurjus – Slinkman
Berkenstraat 10
6851 HM Huissen
Tel. 026 – 3251331

Vice voorzitter:
Ans Dominicus – Kemperman
Gangulphusstraat 2
6851 KH Huissen
Tel. 026 - 3253634

Secretaresse:
Marian Berends - Roeven
Bloemstraat 49
6851CR Huissen
Tel. 026 – 3253648

Penningmeester:
Riet Berns – Slinkman
Holthuizendreef 110
6852JE Huissen

Tel. 026 - 3251978

Webmaster:
Ans Dominicus
ansdominicus@hotmail.com

Het in een bestuur zitting hebben, betekent

Een verrijking van je kennis
op welk gebied dan ook.

Je leert bij jezelf dingen te ontdekken
die je anders misschien nooit had durven doen.

Je leert voor jezelf op te komen.
en dát te doen waar jij goed in bent.

Vergaderingen zijn beslist niet saai
en beslissingen worden samen genomen.

Kortom een kans die hier voor je open ligt
om op een prettige manier je zelf te kunnen ontplooien.

Zo'n kans laat je toch niet voorbij gaan !