DPH-Huissen

 

PROGRAMMA  D.P.H.  2018 - 2019

 

Dinsdag  11 september 2018
Opening van het seizoen  door de voorzitter
Optreden van Coby Apart en Ton Hooyman

Dinsdag  09 oktober 2018             
Informatieavond met medewerking van
Notaris Rob van Elst

Dinsdag 13 november 2018
Ludieke Bakkers verhalen
door Jan Wannet

Dinsdag 11 december 2018
Advent  /Kerst avond

Dinsdag  08 januari 2019                    
Wat doet het                                                                         
Leger des Heils

Dinsdag 12 februari 2019
Mannen op bezoek
Kneut uit Grave


Dinsdag 12 maart 2019
Toneel vereniging Mozaiek               

Dinsdag 09 april 2019                  
Paas Bingo

Dinsdag 14 mei 2019                     
Jaarvergadering,
en Creatieve avond

--------------------------------------------------------------------------------------

Op de avonden waar" iedereen welkom is"
betalen" niet leden € 5,00 entree per avond.
Tenzij anders vermeld.
Ook kan een eigen bijdrage worden gevraagd
voor bv materiaal voor creatieve avonden en hapjes.